Teenused

MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid pakub erinevaid teenuseid, et suurendada kurtide ja kuulmispuudega inimeste ühiskonda kaasatust ja nende suhtlemise parendamist. 

Suuline tõlge

Suuline tõlge on peamiselt eesti keelest eesti viipekeelde tõlkimine ja vastupidi.  Lisaks tõlgime vene ja inglise keelest suhtlustasandil, üheks keeleks on alati eesti viipekeel.


Kirjalik tõlge

Eesti viipekeelest eesti kirjakeelde tõlkimine ja vastupidi.
Kirjalikku tõlget kasutavad kuulmispuudega kliendid, et koostada grammatiliselt korrektseid kirju oma tuttavatele, ametiasutustele või muudeks olukordadeks. Samuti tõlgitakse saadud kirjad eesti viipekeelde, et kõik detailid saaksid kliendile täpselt selgeks.

Koolitused

Koolitused ja loengud kurtide kultuurist ja kurtuse mõjust inimesele.
Viipekeele õppimise ja viipekeelega tutvumise koolitused algajatele ja huvilistele. 

Tartu linna viipekeele tõlketeenuse kasutajad

Tartu linna poolt on ühele kuulmispuudega inimesele võimaldatud viipekeele tõlketeenust kuni 3 tundi kuus. Kui vajate tõlketeenust rohkem kui 3 tundi kuus, tulge ja leppige koordinaatoriga kokku. Vajadusel on võimalik kasutada näiteks jaanuaris ja veebruaris 5 tundi, kui mais ja juunis kasutate tõlketeenuse tunde vaid 1 tunni kuus.
Suuremas mahus tõlketundide vajadusel tuleb teha avaldus Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale,  kes väljastab selle kohta kirjaliku otsuse.

Kaugtõlketeenus (SKA )

MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid pakub kaugtõlketeenust.
Pakume seda läbi kahe võimaluse, osadeles SKA kaugtõlketeenuses, kui ka otse MTÜ Tartu Viipekeeletõlkide alt.
Täpsemalt loe kaugtõlketeenuse leheküljelt


Kaugtõlge MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid poolt
Ettetellitav kaugtõlketeenus otse MTÜ Tartu Viipekeeletõlkid poolt, et vähendada kontaktttõlgete vajadust seoses covid-19 riskidega.

Võimalik on kasutada ettetellitavat kaugtõlke liini, mida korraldab MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid alates aprillist 2020.
Selle kohta on info ka Tartumaa Kurtide Ühingu kodulehel.
Teenuse eest tasumine toimub nagu tavaliselt viipekeele tõlketeenuse eest.

Ilma ette tellimata sellel Skype aadressil ei vastata!

Tõlketeenuste hinnad

Hinnakiri 2024. aastal

Kirjalik tõlge 

Km-taKm-ga
Väikseim arvestuslik ühik on 1 lehekülg (1800 tähemärki koos tühikutega)139,34€ 170,00€

Sünkroontõlge (1 tunni hind)
Minimaalne tellimuse pikkus 1 tund, lühim arvestuslik ühik 0,5 tundiOlmetõlge
Olmetõlke paaristõlge
50,41€
77,87€
61,50€
95,00€
Konverentsi-, koolituste-, teatri- ja eetritõlge
Konverentsi-, koolituste-, teatri- ja eetritõlke paaristõlge  
76,23€
139,34€
93,00€
170,00€
Õigustõlge sh. notaris, politseis, õigusnõustamine
Õigustõlke paaristõlge
65,57€
104,92€
80,00€
128,00€
Kohtutõlge

129,51€

158,00€

Prokuratuuris tõlkimine
Prokuratuuris paaristõlge
66,80€
104,92€ 
81,50€
128,00€ 
Psühhiaatri juures tõlkimine57,38€70,00€
Õpingutõlge
(arvestus toimub akadeemilistes tundides, 45 min)
Õpingutõlke paaristõlge
57,38€

104,92€
70,00€

128,00€

NB! Võimalikud soodustused hinnakirjas ei kajastu.
Minimaalne tellimuse pikkus on 1 tund, edasi läheb 0,5 tunnise intervalliga.

Väljaspool Tartut toimuvate tellimuste puhul arvestatakse tõlketöö maksumusele lisaks ka pool edasi-tagasi sõidule kulunud ajast.
Riiklikel pühadel ja ajavahemikul kell 22.00 – 07.00 lisandub viipekeele tõlketeenuse osutamisel 1 tunni teenuse hinnale 25 % lisatasu.

MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi, mis ei kajastu kodulehel.