Meid Liidavad ühised väärtused

Alustasime viipekeele tõlketeenuse korraldamise ja tõlkimisega juba          1990.- ndate aastate algul Tartus,  Tartumaa Kurtide Ühingu tõlkekeskusena. 
Meie jaoks on olulised: 
  • Paindlikkus - lähtume oma töös eelkõige kliendi vajadustest ja soovidest, oleme kliendikesksed.
  • Kvaliteet - peame oluliseks kompetentsust ja usaldusväärsust, tegutseme selle nimel, et tõlkida selgelt ja täpselt.
  • Konfidentsiaalsus - tõlkesituatsioonides avaldatud info on hoitud turvaliselt.
  • Hoolivus - oleme avatud, ausad ja sõbralikud ning soovime hoida oma pikaajalisi ning tugevaid koostöösuhteid ning luua samal tasemel uusi. 

Meie tõlgid on tõlkinud peale olmetõlke ka kõrgkoolides, kohtus, politseis, konverentsidel, erinevatel koolitustel ja koosolekutel, teatrietendustel, pulmades, vastuvõttudel ja paljudes muudes situatsioonides, kus aktiivsed kuulmispuudega inimesed osalevad. Viipekeele tõlketeenus on vajalik kurtidele ja kuulmispuudega inimestele, et võtta täisväärtuslikult osa igapäeva elu toimingutest, koolitustest, kultuurisündmustest ja toimetada täpselt ja detailselt oma isiklikku elu.  Oleme praktikabaasiks Tartu Ülikooli viipekeeletõlgi eriala üliõpilastele.

Korraldame küsitlusi klientide hulgas viipekeele tõlketeenuse kvaliteedi ja  klientide rahulolu  kohta, samuti arutelusid, nii koos klientidega kui ka omavahelisi. Käime aeg-ajalt vaatlemas üksteise tõlkesituatsioone. Korraldame koolitusi viipekeeletõlkidele.